Fatura Ve E-Faturanın Farkları

Satıcının satmakta olduğu hizmet ve mala karşılık olarak düzenlediği ve müşterinin ödemekle mükellef olduğu tutarın bulunduğu ticari amaçlı bir belgedir. Faturanın düzenlenmesi için gereken maddeler; faturanın seri numarası, sıra numarası ve tarihi başta olmakla beraber; faturanın ve Maliye Bakanlığı’nın ibaresi, noterden onaylı mühür yer almaktadır. Aynı zamanda faturayı oluşturan şirketin, kurumun ve kişinin ismi, unvanı, adresi, hesap numarası ve bunların bağlı olduğu vergi dairesi de yazılı olmalıdır.

 

Satıcı bilgilerinin yanında, ürünü ya da hizmeti alan müşterinin de adı, ticari unvanı, adresi, hesap numarası ve bağlı olduğu vergi dairesinin yazılı olması gerekir. Tarafların bilgilerinin dışında fatura da mutlaka satılan ürünün ya da hizmetin alanı, türü, ücreti, mevcut miktarı, teslim edilme tarihi ve irsaliye numarası yazılmalıdır. Son olarak kurum tarafından kaşelenip imzalanır.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Faturaların düzenlemesi yapılırken Türkçe olmalıdır ve sıra numarasına dikkat edilmelidir. En az bir örneğinin bulunması gerekir. Bilgisayar, daktilo ya da dolma kalem ile düzenlemesi yapılır. Satışın beyan edildiği asgari 7 gün içerisinde düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu sürenin aşımı sonrası oluşturulan faturalar düzenlenmemiş kabul edilir.

 

Faturaların kullanılabilmesi için noterden onaylı bir şekilde ya da kurumun önceden anlaşmalı matbaalarında bastırılmış olması şart koşulur. Faturayı düzenleyen kurum faturada yazılan her türlü bilginin doğruluğundan mükelleftir.

 

Fatura Çeşitleri

 

Açık ve kapalı olmak üzere iki çeşit fatura düzenlenebilmektedir. Kapalı faturalar; kurumun peşin olarak aldığı satışlarında nakit ya da kartı olsa bile peşin olarak alınan ücreti göstermek amacıyla oluşturulur. Faturanın en altına kaşe vurulup imzalanır.

 

Açık faturalarda ise; kurumun yaptığı satışların devam ettiğini göstermek için veresiye olarak ileri tarihte yapılması gereken tutarın tahsilinin düzenlendiği faturalardır. Bu faturalarda ise kaşe ve imza faturanın üst tarafındadır.

 

E-Fatura Nedir ve Nelerden Oluşur?

 

Elektronik ortamda düzenlemesi yapılan faturalara e-fatura denmektedir. Günümüz koşullarında birçok firma ve kurum e-fatura kullanarak tasarruf yaparlar.

Ekstra kağıda döküm gerektirmeyen bu faturalama biçimi, şirketler arası akışın daha hızlı ve aktif yapılabilmesine yardımcı olur. Kolay ve sistematik bir şekilde düzenleme yapmak için e-fatura başvuru işlemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından form doldurularak yapılabilir.

 

E-Faturanın Avantajları

 

Standart faturalama işleminde kullanılan; toner, kağıt, mürekkep ve arşivlemenin yanında e-fatura düzenlemenin maliyeti yok denecek kadar azdır. Bilgisayar ortamından yapılabildiği için gönderimi hızlıca yapılır ve zamandan kazandırır. Kaybolma riski sıfıra iner. Arşivleme aşamasında teknolojik ortamda depolandığı için yer kaplamaz.

 

Bir Cevap Yazın

  1. Fatura Ve E-Faturanın Farkları için yorumda bulun

    Fatura Ve E-Faturanın Farkları için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Fatura Ve E-Faturanın Farkları için ilk yorumu yapabilirsin.