TEHLİKELİ MADDE SİGORTASI

Bu sigorta türüne göre çevreye ve insanlara tehlikeli olan maddelerin ve atıkların oluşturabileceği zarara karşılığında ödenecek olan tazminatlara bir teminat olarak yapılan sigortadır. Özellikle bu sigortayı tehlikeli olarak görülen patlayıcı, yakıcı ve yanıcı olan atıkların üretimini yapan ve bu maddeleri depolayarak satan firmalar yaptırmaktadırlar.   Bu sigortanın kapsamında özellikle tehlikeli maddeler ile işlem yapan firma ve kişiler tarafından oluşacak olan herhangi bir kaza da meydana gelen maddi ve manevi kayıpların teminatı durumundadır.  Bu sigortanın özellikle yaptırılmasında eğer bir iş yerinde lpg tüpünden kaynaklı bir gaz kaçırma ve yangın gibi durumlarda oluşan maddi kaybın sigortacı tarafından ödenmesi sağlanır. Bu durumda bu sigorta yeterli olmaz ise burada tehlikeli madde sigortası arya girer ve zarar karşılanır. Eğer oluşan herhangi bir kaza sonucunda bu sigortayı sırf zararın karşılanması için yaptırılırsa burada sigortayı yapan kişiye bu bedel ödettirilir.

Tehlikeli madde sorumluluk sigortasını kimler yaptırabilir

Bu sigortanın yapılmasında çok büyük faydalar olduğu için özellikle bu sigortayı tehlikeli madde ile uğraşan kişilerin yaptırmasında fayda vardır. Özellikle tehlikeli maddelerin üretimini yapan, satan ve depolayan kişi veya firmaların yaptırması gerekir.  Yalnız yapılan düzenlemeler ile özellikle bu tehlikeli madde sigortası yaptırması gereken kişi veya firmalar özel policeler ile belirtilmiştir. Bu maddelerin oluşturmuş olduğu kaza ve benzeri durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi kayıplar sigorta kapsamında suçun kimde olduğu fark etmeksizin karşılanmaktadır. Bu sigortanın kapsamından dolayı böylece bu maddelerin saklanması için önemli olan depo ve bazı iş yerleri de kendilerini güvence altına almış olurlar. Bu yüzden sadece bu maddeleri üreten değil depolayan şahıs ve firmalar da yaptırmalı. Bu şekilde oluşan kazalar ve sorunlar için en karlı çıkan taraf hiç şüphesiz sigorta kapsamındaki yerlerdir.

Sigortanın kapsamı

Tehlikeli madde sigortası tehlikeli maddeler Taşıyan üreten ve depolayan kişi veya firmaların Bu maddelerden kaynaklı üçüncü kişilere verilecek olan zararın karşılanması için yapılan sigortadır. Bu sigortaya göre resmi gazete yayınlanan tehlikeli maddeler için yapılan sigorta için belirli miktarda ücret ödenmesi gerekmektedir. Tehlikeli maddelerin oluşturmuş olduğu zarar hiçbir suçlu aranmaksızın zarar gören kişiye ödenmesi gerekir. Aynı zamanda tehlikeli maddelerle ilgili herhangi bir meslek grubu içinde bu sigortanın yani tehlikeli madde sigortasının yaptırılması gerekmektedir. Fakat LPG türünde ise herhangi bir gaz kaçağı ve bundan kaynaklanan yangın gibi durumlarda ise tüp gaz sorumluluk sigortası kapsamında Sigortacının bu zararı ödemesi gerekir. Zarar karşılanırken sigorta yeterli gelmediği takdirde bu sefer tehlikeli madde sigortası devreye girer. Durum tam tersine döner ve yanıcı yakıcı patlayıcı maddelerden dolayı ortaya bir kaza çıkarsa bu sefer tehlikeli madde sigortası kazanın oluşturduğu kaybın bedelini öder. Herhangi bir memnuniyetsizlik durumunda eğer tehlikeli maddeler sigortası için herhangi bir hukuki dava açılırsa Bu davanın takip ve yürütülmesi konusunda ki bütün masraflar hem sigorta şirketine hem de sigortalıya aittir.

 

 Faydaları

Bu sigorta türünün beklide ene önemli faydası tehlikeli maddelerden kaynaklı herhangi bir sorun karşısında zararınızı karşılayabilecek bir sigorta şirketinin olmasıdır. Bunun yanında sigorta yaptıran kişi ödemektedir. Tehlikeli maddelerden kaynaklanan zararları bazı durumlarda hem maddi hem de manevi açıdan oldukça fazla oluyor. Bu gibi durumlara karşı riskleri en aza indiriliyor. Aynı zaman da sigortayı sırf zarar karşılansın diye yaptırıldığında bunun bedelini hiç şüphesiz sigortayı yapan kişi ile sigortalı öder.  Bazı meslekler ve firmaların ise mutlaka yaptırması gereken bir sigortadır.

Bir Cevap Yazın

  1.  TEHLİKELİ MADDE SİGORTASI için yorumda bulun

     TEHLİKELİ MADDE SİGORTASI için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak  TEHLİKELİ MADDE SİGORTASI için ilk yorumu yapabilirsin.